Patient and Nurse

Vi bryr oss

 

Bakgrund

När en av grundarnas mamma drabbades av hjärncancer vändes hans värld upp och ner. Han fick uppleva den svenska vården på väldigt nära håll och tillsammans med den fantastiska personal han stötte på försökte han förbättra sin mammas livssituation.


När vården övergick till en palliativ fas sökte han med ljus och lykta efter tekniska hjälpmedel som på något sätt skulle kunna underlätta hans mammas liv så mycket som möjligt. Han upptäckte tidigt att det han var ute efter inte fanns att tillgå på den svenska marknaden och var då tvungen att söka sig utanför Sverige. Barndomshemmet gjordes om till vad som bäst skulle kunna liknas vid ett sjukhus och ny teknik togs in som ännu inte fanns tillgänglig i landet.


Efter sin mammas bortgång tändes en stark drivkraft att dels förbättra livet för människor i liknande situationer, men också för den vårdpersonal han kommit att bli god vän med. Denna vilja visade han sig dela med många, flera av vilka nu utgör kärnan i MDV.

 
 
Peter MDV.jpeg

Peter Landgren

Ordförande

Ullakarin_edited.jpg

Ullakarin Nyberg

Styrelseledamot

Skärmavbild 2020-11-10 kl. 16.56.14.png

Glenn Anderson

Styrelseledamot

 

Vad vi gör och hur vi gör det

MDV Välfärdsteknik arbetar med att utveckla produkter som förbättrar arbetsmiljön för vårdgivare och livssituationen för vårdtagare. Detta kan antingen ske genom tidsbesparande teknik som skapar effektivitetsvinster för vårdare, eller genom innovationer som både ökar brukares integritet och som samtidigt förbättrar vårdarens arbetsmiljö.

Genom nära relationer till olika människor inom vården, från vårdtagare till vårdare, från ägare av LSS-boenden till politiker, kan vi snabbt identifiera problemområden och ta fram produkter som uppfyller behoven. Vi fokuserar på behoven snarare än individuella produkter.

Tillverkningen görs alltid utifrån strikta etiska och miljömässiga riktlinjer.

 

Vi tror på behovsbaserade lösningar snarare än produktbaserade försäljningar

 

Arbetsmiljö

Vi brinner för att förbättra villkoren för vårdens anställda. Våra lösningar förenklar de anställdas vardag och möjliggör att tid läggs på det som verkligen är viktigt – att ge vårdtagaren bästa möjliga vård.

Integritet

Att få sin integritet respekterad är viktigt för alla. Inte minst för vårdtagare med reducerad självständighet. Våra produkter ämnar reducera denna risk till högsta möjliga mån. Alla har rätt till bibehållen integritet, livet ut.

Effektivitet

Vår målsättning är att höja kvaliteten på vården genom att implementera modern välfärdsteknik. Våra produkter är både tidsbesparande och kostnadseffektiva och underlättar för både vårdtagare och personal.

 

"Brukare är en passiv roll där någon tar emot välfärdstjänster som vi förser dem med. Jag tycker det är ett nedsättande begrepp som signalerar låga förväntningar. Istället borde vi fråga ’vad kan vi hjälpa dig med?"

- Britt Östlund, Professor i vårdteknik KTH