Om MDV

fdf

fsdfdsf
Elderly

Vi fokuserar på behoven snarare än problemen.

Elderly
Icon Quote

Brukare är en passiv roll där någon tar emot välfärdstjänster som vi förser dem med. Jag tycker det är ett nedsättande begrepp som signalerar låga förväntningar. Istället borde vi fråga ’vad kan vi hjälpa dig med?

Britt Östlund • Professor i vårdteknik KTH

Bakgrund

När en av grundarnas mamma drabbades av hjärncancer vändes hans värld upp och ner och han fick uppleva den svenska vården på nära håll. Tillsammans med den fantastiska personal han stötte på försökte han hitta tekniska hjälpmedel som på något sätt skulle kunna förbättra hans mammas livssituation. Han upptäckte tidigt att det han var ute efter inte fanns på den svenska marknaden och var då tvungen att söka sig utanför Sverige. 

Efter hans mammas bortgång tändes en stark drivkraft att dels förbättra livet för människor i liknande situationer, men också att skapa bättre förutsättningar för vårdens anställda. Den viljan visade han sig dela med många, flera av vilka nu utgör kärnan i MDV.
Pattern

Vad vi gör och hur vi gör det

MDV utvecklar badrumslösningar som förbättrar arbetsmiljön för vårdarpersonal och ökar livskvaliteten för omsorgstagare. Det kan till exempel handla om praktiska lösningar som underlättar vårdarens arbete, eller tekniska hjälpmedel som ger vårdtagaren ett mer självständigt och värdigt liv.

Vår absoluta övertygelse är att de som jobbar inom vård och omsorg är de som är bäst lämpade att identifiera de mest akuta förbättringsbehoven. Dessa personer har ofta idéer och lösningar, men inte förmågan eller tiden att förverkliga dem. Vi utvecklar lösningar som uppfyller de behov som finns genom att ta del av deras synpunkter och förslag. Att se till behoven snarare än att fokusera på problemen är en central del i vår arbetsmetod.

Icon Check
Behovsanpassade lösningar
Icon Check
Nytänkande angreppssätt
Icon Check
Miljö- och hållbarhetsfokus

Arbetsmiljö

Vi brinner för att förbättra villkoren för vårdens anställda. Våra lösningar förenklar de anställdas vardag och möjliggör att tid läggs på det som verkligen är viktigt – att ge omsorgstagaren bästa möjliga vård.

Integritet

Att få sin integritet respekterad är viktigt för alla, inte minst för människor med reducerad självständighet. Alla har rätt till bibehållen integritet, livet ut.

Effektivitet

Vår målsättning är att höja kvaliteten på vården genom att implementera välfärdsteknik. Våra lösningar är både tidsbesparande och kostnadseffektiva och underlättar för både vårdtagare och personal.
Ledning
Marc

Marc Andersson

Grundare

marc@mdvteknik.se
0733 396 825
Ludvig

Ludvig Eriksson

VD & Grundare

Erik

Erik Martling

Produktansvarig & Grundare

erik@mdvteknik.se
0707 881 938
Styrelse

Robin Seger

Ordförande

Robin Seger har en bakgrund som entreprenör inom byggbranschen där han framgångsrikt drivit tillväxtbolag med nisch mot isolering. 2018 avslutade Robin sitt operativa engagemang som VD i den koncernen och har sedan dess genomfört ett antal investeringar i onoterade bolag där han har ett aktivt men inte operativt engagemang. Robin är även aktiv investerare i fastighetsprojekt i Stockholm och Mälardalen.

Susanne Rolfner Suvanto

Styrelseledamot

Susanne Rolfner Suvanto är leg. sjuksköterska och fil mag i pedagogik. Hon utsågs i juni 2015 av regeringen till särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har arbetat kliniskt både inom äldreomsorg och psykiatri och varit projektledare inom Sveriges Kommuner och regioner där hon jobbade med att öka kunskapen om äldres psykiska hälsa. Hon har även varit utredare på Socialstyrelsen, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet samt skribent i tidningen Äldreomsorg.
Ullakrain

Ullakarin Nyberg

Styrelseledamot

Ullakarin Nyberg är klinisk verksam överläkare inom psykiatri med en bakgrund i onkologi. Hon är nationell expert inom suicidprevention och stödinsatser efter självmord och det är också hennes forskningsområde vid Karolinska Institutet. Ullakarin har skrivit flera böcker och hon är flitigt anlitad som föreläsare och expert i media. Hennes engagemang i MDV grundar sig i en tro på att tekniska lösningar inom vård och omsorg kan frigöra tid för personal att ägna sig åt det personliga mötet med den som behöver hjälp.
Glenn

Glenn Anderson

Styrelseledamot

Glenn Anderson har en lång internationell erfarenhet av den finansiella sektorn. Han har en akademisk bakgrund inom finans, ekonomi samt U-landsutveckling från SLU. Han har haft seniora positioner på bland annat Svenska Lantmännens Riksförbund, Merill Lynch, Conti. Commodity Service , Boliden och Den Norske Bank. Han var i början av 2000-talet med och byggde upp EFG Bank i Sverige och har mer än 40 års erfarenhet inom internationell Investment Banking och finans.