Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Old and Young

MDV

Vi effektiviserar vården för både vårdtagare och vårdgivare

 
images.jpeg

En åldrande befolkning

Antalet personer över 80 år i behov av vård förväntas öka med över 50% fram till 2030. Detta sker samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder minskar.

meded-blog-nurse-burnout-1.png

En hög arbetsbelastning

Vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som står för flest antal sjukfall. Antalet sjukskrivningar, på 14 dagar eller längre, uppgick under 2019 till 200 fall per 1000 anställda.

stapla Mynt

Ett skenande resursbehov

Fram till 2030 beräknas sjukvården behöva ytterligare 200 miljarder kronor och 500 000 nya medarbetare för att ge befolkningen en vård som motsvarar dagens standard.

 

"En ökad användning av välfärdsteknik kan stärka självständigheten och öka tryggheten och livskvaliteten för äldre. Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbetet vilket i sin tur kan bidra till att minska stress och belastningsskador"

- Lena Hallengren, Socialminister

 

Varför välfärdsteknik?

För att bibehålla vårdens kvalitet samtidigt som antalet patienter ökar krävs att man antingen ökar antalet anställda vårdare, eller på något sätt effektiviserar den vård som ges. Välfärdsteknik står för det sistnämnda.


Genom tekniska lösningar skapar MDV möjlighet för vårdgivare att få hjälp med de delar av arbetet som försämrar deras arbetsmiljö. Dessutom skapar våra lösningar möjlighet för vårdtagare att leva ett mer bekvämt och värdigt liv.

Doctor Using Digital Tablet