Pattern

En ökad livskvalitet

MDV förser omsorgssektorn med tekniska innovationer som förbättrar vårdares arbetsmiljö och ger vårdtagare ett mer självständigt och värdigt liv.

Läs mer om MDV
Kontakta oss

Utmaningar inom välfärden

En åldrande befolkning
Antalet personer över 80 år förväntas öka med över 50% fram till 2030. Detta sker samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder minskar.
En hög arbetsbelastning
Vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som står för flest antal sjukfall. Antalet sjukskrivningar som var 14 dagar eller längre, uppgick under 2019 till 200 per 1000 anställda.
Ett skenande resursbehov
Fram till 2030 beräknas sjukvården behöva ytterligare 200 miljarder kronor och 500 000 nya medarbetare för att ge befolkningen en vård som motsvarar dagens standard.

“En ökad användning av välfärdsteknik kan stärka självständigheten och öka tryggheten och livskvaliteten för äldre.

Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbetet vilket i sin tur kan bidra till att minska stress och belastningsskador.”

Lena Hallengren • Socialminister
Varför välfärdsteknik?

För att bibehålla vårdens kvalitet, samtidigt som antalet patienter ökar, kräver det att man antingen ökar antalet anställda vårdare, eller på något sätt effektiviserar den vård som ges. Välfärdsteknik står för det sistnämnda.

Genom tekniska lösningar skapar MDV möjlighet för vårdgivare att få hjälp med de delar av arbetet som försämrar deras arbetsmiljö. Dessutom skapar våra lösningar möjlighet för vårdtagare att leva ett mer bekvämt och värdigt liv.