En ökad livskvalitet.

MDV levererar moderna badrumslösningar som ger den enskilde ett mer självständigt och värdigt liv och förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Varför välfärdsteknik?

Framtidens vård och omsorg står inför betydande utmaningar, drivet av bemanningsbrist och en växande åldrande befolkning. Prognoser indikerar att om tio år förväntas 125% av arbetet utföras av 75% av arbetsstyrkan, och med en ökning på 250 000 individer i åldersgruppen 80+ behöver ytterligare 67 000 vård- och omsorgsplatser byggas. För att möta behovet av ökad självständighet och integritet för individen och för att underlätta vårdpersonalens arbete, spelar välfärdsteknik en viktig roll.

Våra samarbetspartners