Om oss

Vi fokuserar på behoven snarare än problemen.

Bakgrund

MDV står för Maj Diana Veronica och är en hyllning till en av grundarnas mamma som 2018 gick bort efter en tids sjukdom. I slutet av hennes sjukdomsperiod förlorade hon helt förmågan att sköta sin intimhygien, vilket innebar en stor förlust av integritet och en källa till obehag.

Efter hennes bortgång tändes en stark drivkraft att hjälpa människor i liknande situationer och samtidigt förbättra vårdpersonalens arbetsförutsättningar i badrummet. Den viljan visade han sig dela med många, flera av vilka nu utgör kärnan i MDV.

OM OSS

Vad vi gör och hur vi gör det

MDV levererar moderna badrumslösningar som förbättrar personalens arbetsmiljö och ger den enskilde ett mer självständigt och värdigt liv. Våra smarta badrumslösningar skapar bättre förutsättningar för att kunna bedriva en mer kvalitativ och personcentrerad vård och omsorg, där mötet med människan står i fokus.

Vår absoluta övertygelse är att de som jobbar inom vård och omsorg är de som är bäst lämpade att identifiera de mest akuta förbättringsbehoven. Dessa personer har ofta idéer och lösningar, men inte förmågan eller tiden att förverkliga dem. Vi utvecklar lösningar som uppfyller de behov som finns genom att ta del av deras synpunkter och förslag. Att se till behoven snarare än att fokusera på problemen är en central del i vår arbetsmetod.

Team

Organisation

Ludvig Eriksson

Ludvig Eriksson

VD och Grundare

Erik Martling

Erik Martling

Produktansvarig och Grundare

Johanna Schenström

Johanna Schenström

Business Koordinator & Projektledare

Styrelse

Robin Seger

Robin Seger

Ordförande

Ewa Samuelsson

Ewa Samuelsson

Styrelseledamot

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg

Styrelseledamot

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto

Styrelseledamot

Glenn Anderson

Glenn Anderson

Styrelseledamot