Tillbaka

Möt Helle Wijk i MDVs Expertråd

May 7, 2023

En passionerad röst för personcentrerad vård och värdighet inom äldreomsorg.

Helle Wijk: En passionerad röst för personcentrerad vård och värdighet inom äldreomsorg

Helle Wijk är legitimerad sjuksköterska och professor vid Göteborgs universitet och har ägnat över 30 år åt att forska inom omvårdnad med särskilt fokus på sköra äldre personer samt vårdmiljöns betydelse . Hon är inte bara en expert inom sitt område utan också en inspirerande lärare och ledare i utbildningen av sjuksköterskor inom äldrevård och förbättringskunskap.

Helle’s passion ligger i att förstå och förbättra vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnanse och för att främja vården och omsorgens genomförande på ett personcentrerat sätt. Genom hennes arbete strävar hon efter att skapa en trygg och kärleksfull vårdmiljö som främjar patienters och boendes hälsa, funktion och välbefinnande. Dessutom har Helle Wijk en betydande roll som forskningsledare och gästprofessor vid flera framstående akademiska institutioner, inklusive Chalmers tekniska högskola. Hon bedriver även forskning inom Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet.  

Hennes engagemang i att främja högkvalitativ vård sträcker sig också till att vara aktiv i flera viktiga nätverk och styrgrupper som arbetar för att förbättra äldreomsorg och vårdmiljön. Med sin breda erfarenhet och passion för äldreomsorg och vårdmiljöer är Helle en förebild och en stark röst inom sitt område, och hennes arbete inspirerar och påverkar vårdsektorn positivt.

År 2017 blev hon tilldelad Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium, då hon i sin forskning lyft fram hur boendemiljön kan utformas för att underlätta för personer med en demenssjukdom. Hennes forskning på det här området har varit vägledande i planeringen av vård- och omsorgsboende för äldre och personer med en demenssjukdom runt om i landet.  

Helles engagemang i MDV

”Om forskningsresultat ska bli till nyttiggörande krävs ett nära samarbete mellan akademi, vård och omsorg och näringslivet.”

Helle har varit en del av MDVs expertråd sedan 2023.