Tillbaka

Möt Monica Berglund i MDVs Expertråd

January 2, 2022

Monica har 45 års erfarenhet av att leda och driva förändring inom äldreomsorgen och brinner för att utveckla, påverka och förändra äldreomsorgen och att höja personalens, och framför allt undersköterskans status.

Monica Berglund: En visionär förändringsledare inom socialt entreprenörskap

Monica har 45 års erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och 35 år av att leda och driva förändring inom äldreomsorgen. Hon brinner för att utveckla, påverka och förändra äldreomsorgen och att höja personalens, och framför allt undersköterskans status.

I Sverige och globalt sett finns det inspirerande individer som verkar som förkämpar för socialt entreprenörskap, och Monica Berglund är en av dem. Som grundare av Banga Akademi och tidigare direktör på Tre Stiftelser, där hon arbetade i 30 år, har hon banat väg för innovativa lösningar och sociala förändringar.

I hennes arbete på Tre Stiftelser arbetade hon med att förändra en traditionell äldreomsorg till ett modernt äldreboende med fokus på meningsfullhet och välbefinnande för den enskilda. Hon har tillsammans med Tre Stiftelser givit ut två böcker; Lust till livet och Smaker man minns. Hon har utöver det skrivit tre stycken böcker som fokuserar på värdebaserad verksamhet och undersköterskans roll:

  • Undersköterskan, Äldreomsorgens nyckelspelare (2017)
  • Mitt framgångs-recept, En bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen (2017)
  • Salutogent äldreboende, Om Tre Stiftelsers utvecklingsresa (2013)

År 2020 grundade hon Banga Akademi, en organisation som ägnar sig åt att utbilda och stödja sociala entreprenörer och erbjuder inspirationsföreläsningar och utbildning för chefer och vård- och omsorgspersonal med målet att utrusta individer med de nödvändiga verktygen och kunskapen för att förverkliga sina idéer och skapa hållbara och meningsfulla förändringar inom vård och omsorg.  

Monicas engagemang i MDV

MDV står för nytänkande i äldreomsorgen, utan att själva ha en bakgrund från vård och omsorg. MDV är entreprenörer som vill utveckla och skapa nya förutsättningar för äldre och för personalen. Jag stimuleras av människor som vill och vågar ”tänka utanför boxen” för den goda sakens skull, med hjärtat på rätta stället. Ett "win-win" koncept! Jag bidrar gärna med min kompetens och erfarenhet och får nya kunskap inom teknik!

Jag stimuleras av människor som vill och vågar ”tänka utanför boxen” för den goda sakens skull, med hjärtat på rätt ställe. Ett "win-win" koncept! Jag bidrar gärna med min kompetens och erfarenhet och får nya kunskap inom teknik på köpet!

Monica fortsätter att vara en inspirerande ledare som utmanar oss alla att tänka stort och agera för att skapa positiv förändring. Hennes arbete är en påminnelse om att innovation och engagemang kan gå hand i hand för att lösa våra mest akuta samhällsutmaningar.

Monica har varit en del av MDVs expertråd sedan 2022.