Tillbaka

Möt Erland Bridell i MDVs Expertråd

October 27, 2023

Erland är en viktig röst inom hälso- och sjukvårdssektorn och dess juridiska aspekter, samt en respekterad expert när det gäller att upprätthålla högsta standard av hygien och kvalitet inom vård och omsorg.

Han erbjuder skräddarsytt stöd inom hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor, samt leder seminarier och handledningar kring kvalitetsutveckling och ledningssystem. Erland har en imponerande bakgrund och kan stödja i arbetsuppgifter såsom Medicinsk Administration (MAS), uppföljning och utvärdering.

Erland har varit en viktig del i MDVs arbete med att ta fram vår 'Kunskapshandbok Hygientoalett Maj'. I denna handbok vill han förmedla vikten av att kombinera aktuell kunskap om vårdhygien med principer som bevarar integritet samtidigt som man beaktar funktionalitet, estetik och hygien. Då personalen ofta arbetar i den enskildes hem krävs det noggranna överväganden kring såväl praktiska som estetiska aspekter vid utformningen av badrummet. Han menar också att hygientoaletter inte är något nytt fenomen och som används flitigt i olika delar av världen. Studier har visat att användningen av hygientoaletter, inklusive hygienstudier, har genomförts på många platser, särskilt i Danmark där forskning har påvisat att sådana toaletter minskar risken för urinvägsinfektioner och skador i underlivet.

Erland betonar också:

De mest kritiska momenten för vårdhygien är de ögonblick när den enskilde har kontakt med personalen som assisterar vid toalettbesöket. Personalens direktkontakt med den enskildes underliv och kroppsvätskor innebär en smittrisk. Tillsammans med grundläggande hygienrutiner kan rätt användning av hygientoaletten underlätta personalens arbete med hygien.

Vi på MDV ser fram emot ett fortsatt samarbete med Erland och ta del av hand gedigna kunskap inom vård- och omsorgssektorn.