Tillbaka

Möt Ewa Samuelsson i MDVs expertråd

December 5, 2023

När jag mötte grundarna av MDV och de berättade om sin vision och affärsidé kände jag direkt att det stämde med mitt synsätt.

Ewa Samuelsson: En engagerad röst för att vi ska på leva livet efter våra egna önskemål och behov, oavsett ålder

Ewa Samuelsson har ägnat stor del av sitt liv åt att förbättra äldrevården och säkerställa äldres välbefinnande.Hennesengagemang är tydligt genom de olika roller och uppdrag som hon haft.

Ewa har enbakgrund som lärare, rektor och områdeschef inom Stockholms stad. I det sistnämnda uppdraget ingick ansvar för socialtjänst och äldreomsorg. Dessa erfarenheter har gett henne en unik insikt i utbildning och äldrevård.

Ewa har varit äldreborgarråd och biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshindersfrågor, vilket visar på hennes engagemang för att säkerställa att äldre personer får den omsorg och respekt de förtjänar.

Hennes arbete har även omfattat att vara regeringens särskilda utredare om bostäder för äldre. Hennes expertis och erfarenhet har då kommit till nytta för att adressera en av de mest kritiska frågorna för äldre/seniorer - tillgång till ändamålsenliga bostäder. Ewa har också haft uppdraget att som särskild utredare underlätta för kommunalisering av hemsjukvården.

Hon är en mångfacetterad expert och visionär inom äldrefrågor och tillgänglighet, vilket givit henne uppdrag som ordförande för Blomsterfonden med sina seniorbostäder och vård-och omsorgsboenden samt ordförande för Svenskt Demenscentrum som med information och utbildning arbetar för ett demensvänligt samhälle.

Ewas engagemang i MDV

När jag mötte grundarna av MDV och de berättade om sin vision och affärsidé kände jag direkt att det stämde med mitt synsätt, det vill säga att det är den enskilda människan som är i centrum och hur företaget med sina produkter kan ge henne en självständigare och värdigare vardag. Det känns som en förmån om jag utifrån min erfarenhet kan vara med och tillföra något.

I en tid när äldrevårdens utmaningar är mer påtagliga än någonsin, är Ewa Samuelssons hängivenhet en strålande inspiration. Hennes arbete som ordförande för Blomsterfonden och hennes breda erfarenhet inom äldrevård och utbildning har gjort henne till en sann ledare inom äldrevårdssektorn i Sverige. Hennes hopp om att förbättra äldres liv är en påminnelse om vikten av att uppmärksamma och respektera äldre generationer och deras behov. Ewa är en kämpe för en mer värdig och omsorgsfull framtid för våra äldre medborgare, och Sverige har mycket att tacka henne för.