Tillbaka

Möt Susanne Rolfner Suvanto i MDVs Expertråd

May 2, 2021

För Susanne är mötet med människor det mest betydelsefulla i hennes arbete. Hon uppmuntrar till dialog och samarbete för att förstå och hjälpa människor i vård- och omsorgssituationer.

Susanne Rolfner Suvanto: En passionerad röst för välfärdsteknik och det mänskliga mötet

Susanne är den passionerade sjuksköterskan och pedagogen som har utsetts av regeringen som särskild utredare för att förbättra äldreomsorgen i Sverige. Hennes djupa kunskap och starka engagemang har gjort henne till en av de mest inflytelserika rösterna inom området.

Susanne Rolfner Suvanto är legitimerad sjuksköterska och filosofie magister i pedagogik. Hon utsågs i juni 2015 av regeringen till särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Hon har arbetat kliniskt inom äldreomsorg och psykiatri och varit projektledare inom Sveriges kommuner och Regioner där hon arbetade med att öka kunskapen om äldres psykiska hälsa. Hon har även varit utredare på Socialstyrelsen, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet samt skribent i tidningen Äldreomsorg.  

För Susanne är mötet med människor det mest betydelsefulla i hennes arbete. Hon uppmuntrar till dialog och samarbete för att förstå och hjälpa människor i vård- och omsorgssituationer. Oavsett om det är genom att använda teknologi eller genom att använda människors egna händer och upplevelser, betonar hon vikten av att bevara integriteten och respekten i vården.

Hon poängterar att välfärdsteknik inte bara handlar om besparingar, utan om att ge människor rätten till att behålla sin integritet och autonomi. I en alltmer digitaliserad värld betonar hon vikten av att alla, oavsett ålder och vårdbehov, ska ha tillgång till de digitala lösningar som samhället har att erbjuda.  

Susanne om sitt engagemang i MDV

Varför har jag börjat engagera mig i det här med smarta toaletter? Vi pratar om toaletter som både kan tvätta och torka, istället för att vi använder papper och hjälper till exempel en person som inte själv klarar av att torka sig i stjärten. Ja helt enkelt av den anledningen att när jag började prata med MDV, som är ett företag som handlar om välfärdsteknik och just badrumslösningar, så kunde jag konstatera att det här är ett företag som också bryr sig om de mjuka värdena. Och de mjuka värdena är viktiga för mig.

Vi kunde konstatera att med en smart toalett, som både är estetisk och funktionell, skulle vi kunna bidra till att ge enskilda personer en ökad möjlighet att bevara sin integritet och autonomi. Den skulle även kunna underlätta för oss som arbetar inom vård- och omsorg att ge det stödet.  

Sagt och gjort, när vi började fundera tillsammans “vad är det då vi skulle behöva göra för att det här inte bara ska bli en toalett?”, för det skulle naturligtvis kunna vara en snygg toalett som har jättefina funktioner men som inte används. Ja, vi kunde se att det fanns en möjlighet att när de här toaletterna installeras i verksamheterna, skulle vi också få möjlighet att prata med varandra om vad det här är för situation. Jag skulle vilja säga att i badrummet där ställs vår kompetens på sin spets.  

Fundera själv på vad du skulle tycka var det absolut svåraste att behöva få hjälp med. När skulle du känna dig som mest utsatt? Vad ska du vara mest generad över?  

Troligtvis så är det just toalettbesöket. Duscha och att få hjälp med den personliga hygienen generellt, men jag tror det är i synnerhet när vi behöver gå på toaletten.

I vilka situationer kan det vara särskilt svårt? Vilka situationer kan jag vara den som upprätthåller en annan människas möjlighet att bevara sin integritet och autonomi?  

Jag tror att många ser att när man har ganska många av sina funktioner kvar så kan det här vara en hjälp till med klara sig själv inne på toaletten, det vill säga att jag har en liten fjärrkontroll med enkla två knappar, där jag kan sitta ner och där jag kan få hjälp med att tvätta men också att torka och jag kan sköta det här själv. Kanske kan vi också förstå att det kan vara bidragande som hjälp och stöd och bespara oss våra ryggar. Kanske räcker det att en person hjälper den enskilda?

Susanne hoppas att hennes arbete och engagemang kommer att leda till en ökad medvetenhet om vikten av teknik som främjar människors välbefinnande och självständighet i vård- och omsorgssammanhang. Med sitt fokus på det som sker mellan människor, oavsett teknik, är Susanne en inspirerande röst i framtidens äldreomsorg.

Susanne har varit en del av MDVs expertråd sedan 2021.