Tillbaka

Vi ses på äldreomsorgsdagarna

October 18, 2023

Välkommen till vår monter A01:21 och prata med oss om ‘Livets viktigaste rum’ och hur vi tillsammans kan bidra till en mer kvalitativ och personcentrerad vård och omsorg, där mötet med människan står i fokus.

Nu är det äntligen dags för en av årets höjdpunkter och kanske årets viktigaste konferens, nämligen Äldreomsorgsdagarna 2023, konferensen för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Årets tema är Mötet, något som ligger MDV varmt om hjärtat och som faktiskt utgör kärnan i vår verksamhet.  

Välkommen till vår monter och prata med oss om ‘Livets viktigaste rum’ och om hur vi tillsammans kan bidra till en mer kvalitativ och personcentrerad vård och omsorg, där mötet med människan står i fokus.  

Ni hittar oss i vår monter A01:21 både torsdag och fredag.

Vad är Äldreomsorgsdagarna?

Äldreomsorgsdagarna är en årlig konferens och evenemang som fokuserar på frågor som rör äldreomsorg och välbefinnande för äldre personer. Konferensen syftar till att samla aktörer inom äldreomsorgssektorn, inklusive vårdgivare, vårdpersonal, forskare, beslutsfattare, och andra intressenter, för att diskutera och dela kunskap om äldreomsorgens aktuella utmaningar, framsteg och bästa praxis.

Varför bör jag besöka Äldreomsorgsdagarna?

Här är några skäl till varför man bör överväga att besöka Äldreomsorgsdagarna om man arbetar inom äldreomsorgen:

  1. Kunskapsutbyte: Konferensen erbjuder en unik möjlighet att lära av experter och kollegor inom äldreomsorg. Du kan få insikter i de senaste rönen inom äldrevård, forskning och innovativa metoder som kan hjälpa dig förbättra din egen praxis.
  1. Nätverkande: Äldreomsorgsdagarna ger dig chansen att bygga och utöka ditt professionella nätverk inom sektorn. Det kan öppna dörrar till samarbeten, nya möjligheter och idéutbyten.
  1. Innovativt tänkande: Konferensen är ofta en plattform för att presentera och utforska nya idéer, teknologier och lösningar inom äldreomsorg. Det ger dig möjlighet att vara en del av diskussioner om framtidens äldreomsorg och hur man kan införa innovativa metoder.
  1. Påverkan på politik och beslut: Äldreomsorgsdagarna kan också vara en arena där du kan diskutera och påverka politik och riktlinjer inom äldreomsorg. Dina erfarenheter och insikter kan vara värdefulla för beslutsfattare och bidra till att forma framtida strategier.
  1. Möjlighet att höja medvetenhet: Konferensen ger möjlighet att uppmärksamma viktiga ämnen och utmaningar inom äldreomsorgen, vilket kan öka medvetenheten och förståelsen både bland deltagarna och i samhället i stort.

Läs mer och anmäl dig till Äldreomsorgsdagarna 2023 här.

Vi ser fram emot att ses!

Bästa hälsningar,

Team MDV