Tillbaka

Hygientoalett Maj

Hygientoalett Maj är så mycket mer än bara en toalett. Den värnar om den enskildes integritet och livskvalitet, samtidigt som den underlättar i personalens arbete. På så vis skapas bättre förutsättningar att kunna bedriva en kvalitativ och personcentrerad vård och omsorg, där mötet med människan står i fokus.

“Hygientoalett Maj är toaletternas iPhone.”

- Michael Ländin, Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar Kommun

Kunskapshandbok

Mer information

Ökad självständighet och intergritet vid toalettbesök

En självrengörande spolarm och inbyggd fläkt tvättar och torkar automatiskt användaren. Tvätt- och torkprogrammet kan anpassas efter användarens individuella behov och önskemål.

Enkel att använda

En förenklad kontroll med endast två knappar startar ett förinställt tvätt-och torkprogram. Knapparna är i olika former och färger för att underlätta inlärningen för människor med kognitiv svikt.

Bättre hand- och intimhygien

Att tvätta sig med vatten istället för att torka sig med toalettpapper är ett mer effektivt och skonsamt sätt att upprätthålla en god hand- och intimhygien.

Går att använda som en vanlig toalett

Om tvätt- och torkfunktionen inte passar användaren kan toaletten användas precis som en vanlig toalett.

Nattbelysning och uppvärmd sits

Maj är utrustad med nattbelysning som gör det enklare att hitta till toaletten i mörker. Den uppvärmda toalettsitsen gör toalettbesöket behagligare för användaren.

Underlättar att sätta sig och resa sig

Användaren och personalen kan anpassa toalettens höjd efter hens fysik och dagsform och det gör det enklare att förflytta sig till och från toaletten. Den elektriska höj- och sänkfunktionen reducerar också behovet av tunga lyft och gör att personalen kan använda mer ergonomiska arbetsställningar.

Specifikationer

Maxvikt toalett: 400 kg; Maxvikt lyft: 200 kg; Maxvikt handtag: 120 kg/handtag; Justerbar höjd: 20 cm;