Tillbaka

Erland Bridell

Erland Bridell legitimerad sjuksköterska, tidigare MAS för Stockholms stad och driver idag Bridell Kvalitet AB. Där arbetar han med bland annat hälso- och sjukvårdsjuridiskt stöd, handledning och utbildningar kring t.ex. Egenvård (SOSFS 2009:6) Patientsäkerhet, Att arbeta som Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Etik i arbetet, Ledningssystem och Kvalitetsutveckling m.m. Han tar även utredningsuppdrag inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Erland Bridell

Se andra från expertrådet

Monica Berglund

Monica Berglund

Anders Ekholm

Anders Ekholm

Ewa Samuelsson

Ewa Samuelsson