Tillbaka

Helle Wijk

Helle Wijk är en respekterad legitimerad sjuksköterska och professor som har ägnat över 30 år åt att forska inom geriatrisk omvårdnad. Hon är inte bara en expert inom sitt område utan också en inspirerande lärare och ledare i utbildningen av sjuksköterskor inom äldrevård och förbättringskunskap. År 2017 blev hon tilldelad Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium, då hon i sin forskning lyft fram hur boendemiljön kan utformas för att underlätta för personer med en demenssjukdom. Hennes forskning på det här området har varit vägledande i planeringen av vård- och omsorgsboende för äldre och personer med en demenssjukdom runt om i landet.

Helle Wijk

Se andra från expertrådet

Ewa Samuelsson

Ewa Samuelsson

Monica Berglund

Monica Berglund

Erland Bridell

Erland Bridell

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto