Tillbaka

Ewa Samuelsson

Ewa Samuelsson har ägnat större delen av sitt liv åt att förbättra äldrevården och säkerställa äldres välbefinnande. Hennes engagemang är tydligt genom hennes olika roller och uppdrag. Som tidigare äldreborgarråd i Stockholm och numera ordförande för Blomsterfonden har hon tagit på sig en central roll i att främja våra äldres rättigheter och levnadsvillkor. Dessutom har Ewa Samuelsson tagit ledarpositionen som styrelseordförande för Svenskt Demenscentrum, där hon driver viktiga initiativ för att förstå och stödja personer som drabbats av demens.

Ewa Samuelsson

Se andra från expertrådet

Anders Ekholm

Anders Ekholm

Erland Bridell

Erland Bridell

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto