Tillbaka

Susanne Rolfner Suvanto

Styrelseledamot

Susanne Rolfner Suvanto är leg. sjuksköterska och fil mag i pedagogik. Hon utsågs i juni 2015 av regeringen till särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har arbetat kliniskt både inom äldreomsorg och psykiatri och varit projektledare inom Sveriges Kommuner och regioner där hon jobbade med att öka kunskapen om äldres psykiska hälsa. Hon har även varit utredare på Socialstyrelsen, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet samt skribent i tidningen Äldreomsorg.

Susanne Rolfner Suvanto

Se andra i styrelsen

Glenn Anderson

Glenn Anderson

Styrelseledamot

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg

Styrelseledamot

Ewa Samuelsson

Ewa Samuelsson

Styrelseledamot

Robin Seger

Robin Seger

Ordförande