Tillbaka

Ullakarin Nyberg

Styrelseledamot

Ullakarin Nyberg är klinisk verksam överläkare inom psykiatri med en bakgrund i onkologi. Hon är nationell expert inom suicidprevention och stödinsatser efter självmord och det är också hennes forskningsområde vid Karolinska Institutet. Ullakarin har skrivit flera böcker och hon är flitigt anlitad som föreläsare och expert i media. Hennes engagemang i MDV grundar sig i en tro på att tekniska lösningar inom vård och omsorg kan frigöra tid för personal att ägna sig åt det personliga mötet med den som behöver hjälp.

Ullakarin Nyberg

Se andra i styrelsen

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto

Styrelseledamot

Robin Seger

Robin Seger

Ordförande

Ewa Samuelsson

Ewa Samuelsson

Styrelseledamot

Glenn Anderson

Glenn Anderson

Styrelseledamot